• ole409

TEFT Consulting og ANFO lanserer Elect

ANFO og det nye konsulentselskapet til TEFT lanserer Elect, som skal bidra til smidigere og smartere prosesser rundt valg og evaluering av samarbeidspartnere.

De to selskapene ser av egne undersøkelser som Den Store Annonsørrapporten fra ANFO og Bransjerapporten i regi av TEFT, at utfordringer knyttet til samarbeid og antall samarbeidspartnere, krav til partnere, in/outsourcing og organisering av markeds- og kommunikasjonsavdelingen er viktigere enn noensinne.

Det å velge riktig byrå og samarbeidspartner på kommunikasjonstjenester er utfordrende. Det gjennomføres årlig mange små og store pitcher i bransjen, både hos store og små aktører, private og offentlige. Det er ressurskrevende for merkevarene og byråene å involvere seg, og bransjen har lenge snakket om behovet for å strukturere arbeidet bedre.

Etablerer Elect

TEFT Consulting som nylig ble lansert av TEFT i samarbeid med Ben Christensen, har funnet en felles kommunikasjonsfaglig plattform med ANFO. De er begge, på hver sin måte, sentrale stemmer og aktører i bransjen og etablerer nå Elect som skal bidra til smartere, mer effektive og mer kvalitative byråvalgs- prosesser, evaluering av samarbeid mellom aktører og byråer, og på sikt også bistå i dokumentasjon av verdiskapningen aktørene skaper sammen.

-Både ANFO og TEFT har regelmessig blitt kontaktet av annonsører som ønsker bistand, og vi opplever begge økende etterspørsel etter vår kompetanse, våre råd og perspektiver inn i beslutningsprosessene. Men ingen av våre respektive miljøer har vært rigget for å påta seg større prosesser før nå. Vi opplever at vi som to partnere sitter med svært komplementær og høy kompetanse om byråbransjen, inhousing vs kjøp av byråtjenester, og ulike merkevarers utfordringer, sier Henrik Sandberg i TEFT.

Vil forenkle og forbedre

Elect skal etablere en forbedret og i mange tilfeller forenklet «best practice» for pitch-prosesser i markedet.

-ANFO har vært sunt skeptisk til størrelsen på en del pitcher. «Gjør det som skal til når det er nødvendig. Men ikke involver gud og hvermann og ikke be om alt mellom himmel og jord», har vært vår holdning. Rasjonalet har hele tiden vært at det er eksisterende kunder som til syvende og sist betaler for at byråene bruker svært mye tid på kunder de ikke har. Vi har lenge ment at vi foretrekker et ”more biz” fokus snarere enn et ensidig ”new biz” fokus fra våre samarbeidspartnere. Vi vet at new biz arbeid er altoppslukende, svært energikrevende og ofte «in the end» demotiverende. Det sier seg selv at det er mer motiverende for et byrå å yte ekstra for en eksisterende kunde, enn en kunde man mest sannsynlig ikke får, sier Jan Morten Drange i ANFO.

-Vi ønsker å tilføre kontinuitet og felles standarder som kun er mulig om man tar oppgaven på alvor, og tilfører nødvendige ressurser. Man skal ikke lenger enn til Sverige for å se at dette markedet er vesentlig mer profesjonalisert, enn det vi opplever her hjemme, fortsetter Sandberg.

Kjenner markedet best

Pitchrunder er likevel en del av hverdagen i kommunikasjonsbransjen, og når TEFT Consulting og ANFO etablerer Elect gjøres det med en tydelig målsetting om å rede grunn for hvordan pitch-arbeidet skal og bør gjøres i dag og i fremtiden.


-Vi tror at vi, som de aktørene som best kjenner markedet, er de som best kan legge til rette for dette. Vi ønsker å forenkle og vi vil dimensjonere prosess-størrelse til den enkelte sitt konkrete og individuelle behov. Vi er overbevist om at dette er et initiativ hele markedet vil sette pris på, sier Drange.

Involverer både kunder og tilbydere

Elect kommer til markedet med to faglige tyngdepunkter: en aktør som tar med seg dyp kjennskap til behovet og forventningene fra kjøpersiden, og en aktør som i mange år har drevet kvalitative utvelgelsesprosesser og på tvers av markedsavdelingene og byråene.

Vi ønsker en involverende prosess hvor vi i sammen med både kunder og tilbydere diskuterer tjenesten. Slik ønsker vi å lage prosesser og tjenester som er nyttige og rasjonelle for alle parter. Vi er overbevist om at det er nøkkelen for å øke kvaliteten i et samarbeid. Dette gjelder både med tanke på tidsbruk og ikke minst at det Elect bistår med er faglig fundamentert, sier sier Aslak Sletten. Som styremedlem i ANFO har Sletten tatt på seg oppgaven med å etablere Elect.

4 views0 comments
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2018 Elect A/S