• ole409

- En god plan for prosessen er avgjørende for å velge riktig byrå!

Unni-Lovise Godager Berge har bred erfaring med merkevarer i global vekst, sist fra Los & Co og Norwegian. I dag er hun fungerende marked- og kommunikasjonsdirektør i Codan Forsikring, og et av styremedlemmene i Elect.Unni-Lovise mener Elect skal fungere som en sparringspartner som hjelper til med å matche kunde og byrå.


-Elect kan bidra med å stake ut retningen for hvordan slike prosesser bør foregå, med formål om å optimalisere bruk av tid og ressurser. Jeg har tatt del i mange slike prosesser selv – på begge sider av bordet, og jeg har stor tro på denne satsingen. Jeg gleder meg derfor til å kunne bidra med min kompetanse inn i dette arbeidet gjennom et styreverv.


-Hva gjorde at du bestemte deg for å takke ja til å bli med i styret i Elect?

-Det er et stort behov for å effektivisere disse prosessene. Et byråvalg er krevende for begge parter og ikke alle kunder har inngående kunnskap om hva de faktisk har behov for eller hvordan de skal finne riktig samarbeidspartner. Andre vet det kanskje godt, men har ikke tid til å gjennomføre prosessen selv.


Fokuser på en god prosess, god kjemi og markedsinnsikt


Unni-Lovise har erfart at det å velge et byrå lett kan utvikle seg til å bli en mye mer kompleks affære enn man som oppdragsgiver så for seg. Hvis man ikke er tydelig på evalueringskriterier og tidsplan, kan man fort ende opp med å skulle evaluere “epler og pærer” - som et resultat av mange ulike presentasjoner og tilbud.


-Før man starter er det viktig å avklare hvem som skal være med på å ta avgjørelsene. Jeg anbefaler å sette opp en styringsgruppe og en prosjektgruppe som sammen setter opp en plan for hele prosessen, fra krav-spec til evalueringsmøter og kontraktsforhandlinger. Gå gjennom hvordan dere skal evaluere de ulike fasene av prosessen og vær veldig tydelig på oppgaven og tidslinjen dere gir til byråene. Det lønner seg som sagt også å være tydelig på hvordan man ønsker å få presentert et tilbud, slik at man kan sammenligne tilbudene fra de ulike byråene på lik linje.


Fokuset på kjemi er viktig, mener Unni-Lovise. Det er selvsagt også viktig å avdekke om byrået har den kompetansen man har behov for, for å løse fremtidige oppgaver, både strategisk og operativt. Innsikt i markedet bedriften opererer i er også ofte avgjørende for å få til et godt samarbeid som fører til ønskede resultater.


-Jeg mener ikke at man skal gå bort fra å la byråer løse oppgaver, men tilnærmingen byrået har til en problemstilling selskapet står ovenfor er kanskje viktigere enn hvordan de løser én spesifikk oppgave.


- Fokuser på å finne et byrå som kan hjelpe deg å løse utfordringene du har samtidig som den personlige kjemien stemmer. Byrået må ha både strategisk kompetanse og operativ gjennomføringskraft. I dag er digital kompetanse selvfølgelig også kjempeviktig, både hos reklame- og mediebyråer. Jeg har opplevd at helhetsperspektivet av og til kan bli glemt, kanskje basert på rollen byrået er tiltenkt. Det å levere konsepter som er gjennomtenkt for alle kanaler, også kundens egne, skiller kanskje de beste strategisk samarbeidspartnerne fra de litt mindre gode.


-Inhousing krever gode utviklingsmuligheter internt


Unni-Lovise opplever at mange bedrifter er usikre på hva de skal ha inhouse og hva de skal kjøpe ute - med god grunn. Hun mener inhousing kan være et godt og lønnsomt valg dersom bedriften er sikker på at kompetansen er verdifull på sikt.


- Jeg mener at oppgaver relatert til digital forretningsutvikling krever at bedriften satser på et fagmiljø internt og gode arbeidsmetoder. Ellers kan det bli vanskelig å få tak i – og holde på - de beste folka. På den andre siden kan man risikere at bedriften ikke følger utviklingen i takt med markedet når man inhouser. Dette gjelder spesielt med tanke på digitaliseringsprosesser. Velger man å ha kompetansen inhouse er det derfor viktig å sikre gode utviklingsmuligheter for de ansatte – slik at de vokser i takt med selskapet og tilegner seg ny kunnskap på sitt område i takt med «resten av verden».


-Velger man å kjøpe kompetansen ute er det viktig å se på hvem som kan levere på det du trenger, samtidig sikre deg fleksibilitet. Man skal uansett aldri undervurdere viktigheten av å ha god forankring på forretningssiden. For å skape god dynamikk, proaktivitet og bedre mulighetsrom kan det hende at det faktisk kan lønne seg å ha relasjoner til flere spesialistbyråer fremfor å samarbeide utelukkende med ett eller to byråer

Elect hjelper annonsører med å finne rette samarbeidspartnere i kommunikasjonsbransjen på en smidig og effektiv måte. Elect - Connecting brands with agencies.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan bistå dere i valg av samarbeidspartnere.


8 views0 comments
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2018 Elect A/S