• ole409

-Motstander av drøye prosesser som stjeler tid og penger

Håvard Rønnevig Bakken har lang fartstid i norsk mediebransje. Han har tidligere være direktør for Analyse og Innsikt i Omnicom, Strategi Rådgiver i BBDO og Market Analyst i Egmont.


I dag er han fagdirektør i ANFO og blant styremedlemmene i Elect.


-Hva gjorde at du bestemte deg for å takke ja til å bli med i styret i Elect?

Jeg har heiet på å ha dedikerte ressurser som bygger opp et selskap med mål om å hjelpe annonsørene i jungelen av mulige samarbeidspartnere fra start. Jeg har hatt prosjekter på venstrehånden i ANFO der jeg har hjulpet annonsører med å fasilitere pitch-prosesser. Gjennom disse prosjektene har jeg sett behovet for Elect med egne øyne.


Med flere spesialistroller, økt bransjevridning og høyere kompetansekrav blir kompleksiteten og mengden kombinasjoner av partnere til slutt veldig høy. Mange er usikre på hvor mye de skal bygge opp internt i bedriften, og på om de skal shoppe litt hos mange eller ha en shop all in one-løsning.

-Er det noen enkeltsaker du brenner spesielt for?

Jeg er motstander av drøye prosesser som tar mye tid og penger. Prosesser som stjeler viktige ressurser i byråenes og markedsavdelingenes hektiske arbeidshverdag.


-Det er mye snakk om inhousing nå, tror du vi vil se store endringer i leveransene fra byråene og samarbeidet mellom byrå og annonsør de nærmeste par-tre årene?

Tall fra den store annonsørundersøkelsen 2019 viser at norske annonsører har undervurdert hvor tøft inhousing er. De bør nok stille seg spørsmålet hvorvidt man inhouser det riktige og viktige, og ikke kun det som er enklest implementerbart. Jeg tror man fortsatt kommer til å outsource mye fremover, men at man i større grad vil ha interne spesialistmiljøer som tar kontroll over egne data og nyttiggjør omprioriteringer av markedsbudsjetter fra betalt kommunikasjon til egne kanaler.


-Egne erfaringer med byråvalgsprosesser (fx beste og verste)?

Verste: Da jeg jobbet i et større mediebyrå var jeg med i en pitch der vi endte med å skrive en hovedfagsoppgave i besvarelsen som krevde et vanvittig antall timer.

Beste: Da vi kjørte en workshop lignende pitchmetodikk der deltagerne fra byrå fikk mulighet til å tenke og skinne der og da. Da får man sett hva som virkelig bor i teamet. Denne typen metode skaper et mer virkelighetsnært grunnlag for valget av en samarbeidspartner.


-Noe annet du vil trekke frem?

Hvis du vil spare tid, ressurser og frustrasjoner, internt og hos byråene, ta opp telefonen og ring Elect.Elect hjelper annonsører med å finne rette samarbeidspartnere i kommunikasjonsbransjen på en smidig og effektiv måte. Elect - Connecting brands with agencies.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan bistå dere i valg av samarbeidspartnere.

0 views0 comments
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2018 Elect A/S