• knud23

Hyggelig tilbakemelding på en Elect prosess

For å lykkes med en byråvalgsprosess må man også ivareta motivasjonen og respektere tiden til byråene som er med. Bente Kvam Kristoffersen i Trigger var nylig med i en prosess med en av våre kunder. I Kampanje forteller hun hva hun mener om Elect-prosessen og sier blant annet:


"Den store forskjellen ved slike pitch-prosesser kontra mange andre vi deltar i er at prosessen blir mer kvalitativ, og har stor verdi for begge parter, både byrå og annonsør. Utvalget er mer spisset og begge sider av bordet føler at prosessen er verdifull og inspirerende."


Les hele hennes innlegg i Kampanje.com her



13 views0 comments