• ole409

Hvem blir annonsørenes viktigste samarbeidspartner i 2019?

Diskusjonene om byråer, kreativitet og teknologi går til tider høyt Kampanje.com og vi som jobber med Elect følger diskusjonene med stor interesse.


I årets utgave av Den store annonsørrapporten spør ANFO sine medlemmer om hvem som er virksomhetens viktigste samarbeidspartner innenfor kommunikasjon og markedsføring. Mediebyråene gjør det skarpt, det samme gjør reklamebyråene. Det som er oppsiktsvekkende er at de fleste respondentene mener at det vil være ganske store endringer i dette om 3 år. For eksempel svarer 50% at Mediebyrå er deres viktigste samarbeidspartner i dag, mens «bare» 35% tror det er tilfellet om 3 år. Så er jo spørsmålet hvem de tror vil være deres viktigste byrårelasjon i fremtiden?

Vi i Elect mener at byråene, enten vi snakker om reklame, media, teknologi osv. stort sett har utvist en meget god evne til å tilpasse seg både kunder og ny teknologi. Det er dessuten naturlig at størrelse og bredde i fagmiljøer gjør mer rom til impulser og metoder. Eksempler på dette er at mediebyråene på kort tid har blitt autoriteter på performance og bruk av adferdsdata, mens mange reklamebyråer har blitt kreative teknologer og teknologibyråer har utviklet kreative miljøer.

Når kundene er usikre på hva slags byrå som vil være viktigst for de om 3 år så tror vi dette har å gjøre med at de fleste offensive markedsførere har forstått at de kanskje ikke selv vet hva som vil være viktigste bidrag til deres salgs- og markedssuksess i 2021. Da er det jo også en utfordring å svare på spørsmålet om fremtidige byrårelasjoner. Man vet ganske godt hvor man selv står, er litt mer usikre på hvor man går, og stort sett er det en gjetning om hva andre tenker og gjør fremover.

I Elect synes vi dette er en interessant utfordring, vi tror også at et annet viktig spørsmål er hvor mange byrårelasjoner en markedsavdeling vil ha i 2021. Vil vi bevege oss mot mer fragmenterte leverandørforhold i jakten på spisse marketing- og reklametjenester, eller vil vi se en konsolidering med færre leverandører, mer skreddersøm og sterkere relasjoner til et fåtall byråer? Det er sterke signaler som taler for begge retningene.

Vi synes det er bra at flere markedsavdelinger har begynt å dele sine erfaringer og resultater med andre markedsførere i større grad enn før, og at casepresentasjoner ikke lenger er forbeholdt byråene. I Elect er vi i tillegg til kreativiteten, gjennomføringen og resultatene også skikkelig nysgjerrige på intern- kommunikasjonen mellom byråene og hos kunden, ansvarsfordelingen og organiseringen av arbeidet. Dette gir verdifull kompetanse om hvor vi er, og hvor vi er på vei.

Om vi skal være litt visjonære kan det være fristende å peke på at merkevarebygging og salg for mange er ganske adskilte disipliner, mens for andre er det to sider av samme sak. På tvers av byråkategoriene finner vi aktører og miljøer som på kort tid har vist at de kommer fra en side av markedsføring (f.eks. salg) og lykkes med merkevarebygging. Vi tror at de neste tre årene vil vise en minst like sterk utvikling hos byråene som de foregående tre. Det er lite trolig at det vokser frem nye byråkategorier som tar over for mediebyråene og reklamebyråene i løpet av tre år. Samtidig er det realistisk at byråene vi kjenner vil favne nye fagområder og utvide både tjenesteområdene og begrepene. Det er opp til de enkelte byråene å balansere mellom å være best på det de gjør i dag og å investere i ny teknologi og kompetanse som kan bli avgjørende i fremtidens konkurransesituasjon.

0 views0 comments
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2018 Elect A/S