• ole409

-Fremover vil det bli spesielt viktig å finne de riktige partnerne innen tech

Anders Tofte Wilhelmsen har lang erfaring med å bygge internasjonale merkevarer som CMO for en rekke internasjonale selskaper, Cermaq, Mondelez, Jotun for å nevne noen. Nå er han også en del av styret i Elect.-Hva gjorde at du bestemte deg for å takke ja til å bli med i styret i Elect?

Jeg ville være en del av Elect fordi jeg så behovet for denne typen tjeneste etter erfaringen jeg har hatt som leder selv. Det trengs et profesjonelt fagmiljø med kompetanse på å kjøre effektive byråvalgsprosesser. Ikke bare mot reklame og mediebyråer, men også mot leverandører av de mer ”nye tjenestene” som f.eks martech. Tradisjonelt har byråpitcher ofte vært altfor omfattende og ressurskrevende uten at dette nødvendigvis har gitt forbedret valget. Som leder er det krevende å drive en byråprosess ved siden av alle andre arbeidsoppgaver man sitter med.


Elect vil hjelpe bedrifter med å se bredt nok og få overblikk over alle aspekter ved byråsiden.

Elect er rett og slett et bra produkt som vil avlaste, veilede og hjelpe bedrifter med å spare tid og få mer igjen for valget de lander på.


-Er det noen enkeltsaker du brenner spesielt for?

Det må være å hjelpe bedrifter med å finne de riktige partnerne innen tech. Det skjer så utrolig mye i den delen av bransjen, som man er avhengig av å holde seg oppdatert på. Det er utrolig viktig for bedrifter å finne de riktige partnerne for å lykkes.


Det er også viktig å være bevisst på at et byrå er så utrolig mye mer enn listen av jobber de har lykkes med tidligere. For å få til et godt samarbeid er det viktig at den personlige kjemien mellom bedriften og byrået matcher - og der mener jeg Elect kan være en viktig bidragsyter.

Jeg er også opptatt av at Elect sine byråvalgsprosesser skal kunne effektivisere og levere i forhold til offentlige anskaffelser. Offentlig eide selskaper er nok de som oftest gjennomfører byråvalgsprosesser drevet av klart definerte lovkrav.


-Det er mye snakk om inhousing nå, tror du vi vil se store endringer i leveransene fra byråene og samarbeidet mellom byrå og annonsør de nærmeste par-tre årene?

Bransjen er i endring. Det har vært mye fokus på inhousing, men nå tror jeg det vil komme en motvekt. Det er krevende å skape et fagmiljø og opprettholde kvaliteten på alle aspekter av markedsføringen inhouse, med mindre du er en veldig stor bedrift.


Inhousing dreier seg om kontroll på egne data og bruken av denne dataen. Det handler i bunn og grunn om kundeinnsikten og å legge til rette for en effektiv og konverterende kundereise. Fremover tror jeg fokuset må ligge mer på sikre businesskritiske funksjoner inhouse mens andre ting er mer effektivt å kjøpe eksternt.


De senere års inhousingstrend har i stor grad fokusert tungt på konverteringsaspektet. Dette har ført til at andre deler av trakten har blitt litt ”glemt”. Fremover vil nok mer midler igjen bli investert i den gode historiefortellingen.


-Hvordan er dine egne erfaringer med byråvalgsprosesser?

Store byråvalgprosesser på toppen av vanlig jobb er krevende å håndtere. Jeg har vel opplevd både gode og effektive prosesser samt noen som ikke gikk like godt som intensjonen var. Jeg tror at mye dreier seg om å være bevisst valgkriterier, ha klare roller og en planlagt og tydelig tidslinje. Bruk heller litt ekstra tid i planleggings fasen enn å måtte starte prosessen med en gang.


-Hva er det som er viktig for deg når du skal evaluere eksisterende byrårelasjoner og når du skal velge nye?

Evaluering av eksisterende relasjoner baseres i stor grad på om vi har nådd de målene vi sammen har satt oss. I tillegg vil det være naturlig å vurdere kjemien mellom teamene og hvor effektivt samarbeidet fungerer. Skal man ut å lete etter nye byråpartnere er det viktig å sette opp en tydelig prosess med klare milepæler. Det må være intern enighet om hvilke kriterier for valg som er viktigst, altså en prioritering av KPIene. Det må være avklart hvem som er intern prosjektleder, hvem som skal mene noe, hvem som forhandler kontrakt og hvem som tar den endelige beslutningen.


-Noe annet du vil trekke frem?

Siden endringen bransjen går så raskt nå er denne tjenesten viktigere og mer aktuell enn noen gang. Det finnes et så stort spekter av mulige samarbeidspartnere nå. For å kunne velge riktig er det viktig å få overblikk og innsikt.Elect hjelper annonsører med å finne rette samarbeidspartnere i kommunikasjonsbransjen på en smidig og effektiv måte. Elect - Connecting brands with agencies.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan bistå dere i valg av samarbeidspartnere.

2 views0 comments
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2018 Elect A/S