• ole409

Elect møter byråene

I slutten av 2018 inviterte Elect ledere fra byråer innen teknologi, tjenesteutvikling, design, reklame og media til kreativ workshop for å høre deres tanker og erfaringer rundt byråvalg og pitch-prosesser. I løpet av noen timer traff vi 50 byråledere og fikk innspill på hvordan Elect kan bidra til smidigere og smartere prosesser rundt valg og evaluering av samarbeidspartnere.


Tilbakemeldingene til Elect var blant annet at pitchprosesser tar mye tid og er svært ressurskrevende. Prosessene mangler ofte struktur og de blir lite forutsigbare. Mange byråer savner også en god problemdefinisjon og brief fra annonsørenes side, og de savner tilbakemelding på egen innsats etter at valget om nytt byrå er tatt.


I tilsvarende dialoger med annonsørenes markedsavdelinger diskuteres mye av de samme temaene. De færreste har et fagmiljø for byråvalgsprosesser, og det tar mye tid å orientere seg i et tjenestemarked som er i sterk utvikling.


-Etter workshopen sammen med byråene i november har vi samlet, vurdert og diskutert innspillene som kom. Det har blitt tydeligere at det finnes et rom for at Elect tar rollen som sparringspartner og rådgiver, at vi legger til rette for en strukturert prosess, og holder i mye av dialogen for å forenkle hele prosessen. Med andre ord – en pitchprosess satt i system med en god fasilitator, sier Knud Fahrendorff, daglig leder i Elect AS.


Et av innspillene som Elect nå jobber videre med, er en base som verktøy hvor byråene kan dele informasjon om seg selv. Ved å standardisere dette, slipper byråene å dele dette for hver eneste byråvalgsprosess. En slik oversikt kan også bidra til at annonsørene får øynene opp for potensielle nye samarbeidspartnere som ikke har markert seg ovenfor selskapet tidligere.


-Selv om Elect er et tilbud til kjøperne av byråtjenester vil vi ha tett dialog med byråene for å ha oversikt og bidra til å gjøre det enklere å være tilgjengelig med sine tjenester i store deler av det norske markedet for byråtjenester, avslutter Knud.

Aslak Sletten, som var ansvarlig for å prosjektlede etableringen av Elect høsten 2018, og styreleder Jan Morten Drange i samtale med byråledere fra reklamebyråene

4 views0 comments
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2018 Elect A/S