• ole409

- Elect bidrar til å konkretisere oppgavene som annonsøren må løse

Frode Fimreite er Direktør TINE Brand og styremedlem i ANFO. Nå bidrar han også med sin erfaring som styremedlem i Elect.Hva gjorde at du bestemte deg for å takke ja til å bli med i styret i Elect?


Jeg har sittet i styret i ANFO i flere år og der har vi diskutert problemstillinger over flere år, i ulike sammenhenger. Hvordan kan prosesser mellom byrå og annonsør kan bli mer effektive? Vi opplever også at kollegaer rundt om i Norden og andre steder i verden har utfordringer med det samme.I Sverige har de allerede gjort en del grep for å effektivisere og sikre kvaliteten på de ulike prosessene - med suksess.


Jeg har også erfaringer fra TINE som viser at det kan være en fordel å tenke godt gjennom prosessene. Da muligheten for å bidra i Elect meldte seg var det veldig lett å si ja.


Er det noen enkeltsaker du brenner spesielt for?

Jeg brenner for å gjøre prosessen mer effektiv, samtidig som den sikrer kvaliteten på resultatet. Å bruke mindre tid på pitcher er utelukkende bra for hele bransjen. Elect vil sikre en mer effektiv prosess, samtidig som den sørger for at både annonsør og byrå er fornøyde når pitchen er over.


-Det er mye snakk om inhousing nå, tror du vi vil se store endringer i leveransene fra byråene og samarbeidet mellom byrå og annonsør de nærmeste par-tre årene?

Det er et stort spørsmål. Jeg tror de fleste annonsører diskuterer hva de skal kjøpe ute og hva de skal inhouse. I perioder er det mange som henger seg på en trend om å gjøre ting selv. Mange har nok erfart at hvis man inhouser en kompetanse innen teknologi som krever høy kompetanse, så skal du være en relativt stor bedrift for at du skal klare å holde kompetansen oppdatert internt. Det er med andre ord ikke sikkert at resultatet og kvaliteten blir bedre, selv om man inhouser.


-Egne erfaringer med byråvalgsprosesser (fx beste og verste)?

Prosesser der vi skal velge mediebyrå syns jeg ofte er de mest kompliserte. De siste ti årene har vi i TINE fått god hjelp fra eksterne byråer i disse prosessene.

Når det gjelder kommunikasjon syns jeg det har fungert aller best er når vi har laget en brief på en reel case. I prosessen har det vært interessant å se på både tankegangen bak og rundt selve løsningen. Å se hvordan byrået tenker og hvordan dette viser seg i ulike retninger har nok vært aller mest nyttig, fremfor å kun se på løsningen isolert.


Hva er det som er viktig for deg når du skal evaluere eksisterende byrårelasjoner og når du skal velge nye?

Jeg ser på kvaliteten av det som er skapt. Elect-prosessen fokuserer mye på problemdefinisjonen. Vi hjelper kunden med å finne ut hvilket problem de trenger hjelp til å løse. For å velge riktig samarbeidspartner, er det viktig at dette er definert fra start.


Annet?

Bruk Elect! De fleste organisasjoner vil oppleve det som fordelaktig.

Elect hjelper annonsører med å evaluere og velge samarbeidspartnere i kommunikasjonsbransjen på en smidig og effektiv måte. Elect - Connecting brands with agencies.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan bistå dere i valg av samarbeidspartnere.


11 views0 comments