CONNECTING BRANDS WITH AGENCIES

 

VÅR 
METODE

Gjennom dyp markedsinnsikt, effektive prosesser og bruk av teknologi, utgjør vår metode en effektiv og smart måte å gjennomføre byråvalg på. 

PROBLEMFORSTÅELSE
Sammen med oppdragsgiver tar vi utgangspunkt i virksomhetens nåværende og ønsket situasjon, forretningsmodell, og ressurssituasjon. Noen eksempler på hva det handler om:

  • Hvilke målsetninger og målgrupper prioriterer du?

  • Har du en abonnementsmodell eller er du en retailer?  

  • Hvor ligger potensialet for forbedring - kunderekruttering, bruker opplevelser, kundelønnsomhet, merkevareposisjon, avkastning på medieinvesteringer? 

  • Hvilken kompetanse ønsker du å bygge internt, og hvordan skal det spille med ny samarbeidspartner?

OMFANG OG KRITERIER
Med utgangspunkt i problemforståelsen definerer vi sammen en tydelig brief på hvilken type samarbeidspartner du har behov for, og omfanget på samarbeidet. Vi setter tydelige objektive kriterier for evalueringen som ligger til grunn for det endelige valget. 

UTVALG

Vi benytter vårt nettverk og database som gir en totaloversikt over aktørene innen ulike fagområder. 

Vår viktigste rolle er å inviterer de aktørene som oppfyller definerte kriterier, avdekke tilgjengelighet, og sikre et nødvendig utvalg av partnere. 

EVALUERINGSPROSESS
Vår evalueringsprosess handler om å kvalitetssikre potensielle partnere basert på definerte evalueringskriterier. I denne fasen er vi opptatt av å forstå partnerens forretningsforståelse, refleksjonsevner, strategiske kompetanse, og operasjonell leveranseevne. Et vellykket samarbeid handler både om fag, kjemi og tall. 

VALG

Vi bistår våre oppdragsgivere i valg av riktig partner basert på definerte kriterier, sikrer nødvendig informasjon til de som ikke ble valgt, og bistår i oppstarten av et samarbeid for å sørge for at samarbeidet får en god start. 

 

VÅRE 
TJENESTER

Vi er et rådgivningsselskap og tilbyr fleksible, smidige og effektive løsninger for valg av 
samarbeidspartnere i kommunikasjonsbransjen. 

ELECTBASEN
Vi er i ferd med å bygge en komplett oversikt over partnere innen kommunikasjonsbransjen. Denne oversikten vil standardisere og effektivisere deler av dagens prosesser med tanke på selskapsinformasjon, fagområder, kundecaser og tilgjengelighet med tanke på din virksomhet. 

RÅDGIVNING 
Vi hjelper våre oppdragsgivere med økt problemforståelse, og gjennom dette bistår i definering av behov. I noen tilfeller så handler dette om evaluering av dagens samarbeidspartnere, før man

eventuelt konkluderer med at man har behov for endringer hos dagens samarbeidspartnere, eller om man skal tilrettelegge for valg av nye. Omfang og kriterier avhenger av initielle fase som handler om økt problemforståelse. 

PROSESSLEDELSE

Vi tar et helhetlig ansvar for å sikre en strukturert, effektiv og verdifull prosess - både for våre oppdragsgivere og involverte samarbeidspartnere. Dette handler både om den initielle dialogen, at vi fokuserer på det som er viktig for et godt samarbeid, og at prosessen oppleves som smidig, inkluderende og verdifull for alle involverte. 
 

EVALUERING

Vi bistår med evaluering av dagens samarbeid, og sikrer også tydelige evalueringskriterier ved valg av nye samarbeidspartnere. Vi fokuserer både på strategisk og operative evne til å levere på dine behov. Dette handler både om å fokusere på byråenes evne til å utvikle, forvalte og levere i et samarbeide med dere som oppdragsgivere, innenfor deres økonomiske rammer. 
 

 

HVEM 
VI ER 

Elect ble etablert i 2018 og er et 50/50 samarbeid mellom ANFO - Annonsørforeningen og

konsulentselskapet TEFT Consulting.  

TEFT Consulting 
Finner, utvikler og leverer på initiativ som skaper endring og vekst. Vi bistår virksomheter i kommunikasjonsbransjen fra utgangspunkt til ønsket situasjon innen strategi-, forretnings- og organisasjonsutvikling, konsolidering, fusjoner og oppkjøp. 

 

ANFO - Annonsørforeningen 
ANFO er en interesseorganisasjon for norske annonsører og markedsførere, som bidrar til å skape de beste rammebetingelser i Norge for organisasjoner og bedrifter som ønsker å markedsføre produkter, tjenester og synspunkter. 

ANFO er en del av WFA - World Federation of Advertisers. 

Administrasjonen

Knud Fahrendorff er daglig leder i Elect AS.

 

Knud har lang erfaring fra annonsørsiden i Norge og internasjonalt fra lederstillinger innen marketing i Leaf Group (nå Cloetta), Stabburet AS/Orkla Foods og TINE. Knud har en Høyere Diplomeksanen i Afsætningsøkonomi (HDA) fra Handelshøyskolen i København.

Styret

 

Elect sitt styret er satt sammen av representanter fra eierne og eksterne representanter med erfaring fra internasjonalt markedsarbeid, merkevarer på tvers av bransjer, til media, reklame- og mediebyråer. 

Jan Morten Drange, Styreleder i Elect og Adm. direktør, ANFO

 

Håvard Rønnevig Bakken, Fagdirektør, ANFO


Ronny Kjeserud, Head of Brand strategy and Communications, Telia Norge

Unni Lovise Godager Berge, Head of Brand & Media, CODAN Forsikring 

Anne Signe Fagereng, Marketing Director, VisitOSLO 

Frode Fimreite, Kategoridirektør, TINE, Styremedlem i ANFO

Anders Tofte Wilhelmsen, Group CMO i Cermaq, Styremedlem i ANFO 

Henrik Sandberg
, Styreleder, TEFT Consulting 

Ole Aleksander Janzso
, Partner, Teft
 

 

© 2018 Elect A/S