CONNECTING BRANDS WITH AGENCIES

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
 

REFERANSECASER

Dette er noen av kundene vi har jobbet med de siste månedene

 

 

RiksTV

Nytt reklamebyrå (høst 2019)

 

Bakgrunn

RiksTV ønsket seg et nytt reklamebyrå med en sterk kreativ profil

 

Elect sin rolle

Elect bisto RiksTV med å definere behovet og gjennomføring av søk etter og screening av reklamebyåer som kunne møtte disse behovene. Deretter administrerte Elect resten av prosessen som førte til et beslutningsgrunnlag for RiksTV.

Grilstad

Nytt mediebyrå (høst 2019)

 

Bakgrunn

Grilstad ville bytte mediebyrå for å få seg nye impulser og hjelpe de med å sikre den røde tråden fra utvikling av kommunikasjonsstrategi til utarbeidelse av konkrete medieplaner.

 

Elect sin rolle

Elect bisto med definering av krav og endret behov basert på markeds- og mediemessige utfordringer og den organisatoriske riggen til Grilstad.

Vi utarbeidet en shortlist på mest relevante mediebyråer og ledet prosessen frem til endelig beslutningsgrunnlag.

Statens Vegvesen

Nytt PR byrå (vinter 2020)

 

Bakgrunn

Statens Vegvesen stod foran store organisatoriske endringer, og søkte et PR byrå som kunne hjelpe de med intern og ekstern kommunikasjon.

 

Elect sin rolle

Elect bisto Statens Vegvesen med å definere kommunikasjonbehovene som PR byrået skulle hjelpe de med å løse. Elect screenet mulige leverandører og anbefalte en shortlist på 5 PR byråer og foretok interesseavklaring med disse. Statens Vegvesen kjørte heretter den resterende prosessen selv.

Coop Norge AS

Byråevaluering - mediebyrå (vinter/vår 2020)

 

Bakgrunn

Coop ønsket å evaluere samarbeidet og optimalisere verdi, samhandling og prosesser i egen markedsavdeling, i grensesnittet med byrået og hos byrået.

Elect sin rolle

Elect foretok intervjuer med kontaktpersoner og stakeholders hos både kunde og byrå. Basert på dette ble det identifisert utfordringer og forbedringsområder hos hver enkelt part og i kommunikasjonen mellom partene.

VÅRE 
TJENESTER

Vi øker verdien som oppstår i et fungerende samarbeid mellom merkevarer og deres byråpartnere

RÅDGIVNING 
Vi hjelper våre oppdragsgivere med økt problemforståelse, og bistår i å definere behovet for organsiering av og kjøp av tjenester knyttet til kommunikasjon, markedsføring, kreativitet og teknologitjenester. Det kan være evaluering av dagens samarbeidspartnere, prosjekter for å identifisere potensielle forbedringer i kommunikasjonen og organiseringen av byråsamarbeidet, eller å tilrettelegge for valg av nye byråleverandører. Omfang og kriterier avhenger av initielle fase som handler om økt problemforståelse. 

OVERSIKT

Vi er i ferd med å bygge en komplett oversikt over partnere innen kommunikasjonsbransjen. Denne oversikten vil standardisere og effektivisere deler av dagens prosesser med tanke på selskapsinformasjon, fagområder, kundecaser og tilgjengelighet med tanke på din virksomhet. Vår detaljerte kunnskap om leverandørenes egenskaper og kompetanser gjør søket etter potensielle partenere mer presis og effektiv.

PROSESSLEDELSE

Vi tar et helhetlig ansvar for å sikre en strukturert, effektiv og verdifull prosess - både for våre oppdragsgivere og involverte samarbeidspartnere. Dette handler både om den initielle dialogen, at vi fokuserer på det som er viktig for et godt samarbeid, og at prosessen oppleves som smidig, inkluderende og verdifull for alle involverte. 
 

EVALUERING

Vi bistår med evaluering av dagens samarbeid, og sikrer også tydelige evalueringskriterier ved valg av nye samarbeidspartnere. Vi fokuserer både på strategisk og operative evne til å levere på dine behov. Dette handler både om å fokusere på byråenes evne til å utvikle, forvalte og levere i et samarbeide med dere som oppdragsgivere, innenfor deres økonomiske rammer. 
 

 

VÅR 
METODE

Gjennom dyp markedsinnsikt, effektive prosesser og bruk av teknologi, utgjør vår metode en effektiv og smart måte å gjennomføre byråvalg på. 

PROBLEMFORSTÅELSE
Sammen med oppdragsgiver tar vi utgangspunkt i virksomhetens nåværende og ønsket situasjon, forretningsmodell, og ressurssituasjon. Noen eksempler på hva det handler om:

  • Hvilke målsetninger og målgrupper prioriterer du?

  • Har du en abonnementsmodell eller er du en retailer?  

  • Hvor ligger potensialet for forbedring - kunderekruttering, bruker opplevelser, kundelønnsomhet, merkevareposisjon, avkastning på medieinvesteringer? 

  • Hvilken kompetanse ønsker du å bygge internt, og hvordan skal det spille med ny samarbeidspartner?

OMFANG OG KRITERIER
Med utgangspunkt i problemforståelsen definerer vi sammen en tydelig brief på hvilken type samarbeidspartner du har behov for, og omfanget på samarbeidet. Vi setter tydelige objektive kriterier for evalueringen som ligger til grunn for det endelige valget. 

UTVALG

Vi benytter vårt nettverk og database som gir en totaloversikt over aktørene innen ulike fagområder. 

Vår viktigste rolle er å inviterer de aktørene som oppfyller definerte kriterier, avdekke tilgjengelighet, og sikre et nødvendig utvalg av partnere. 

EVALUERINGSPROSESS
Vår evalueringsprosess handler om å kvalitetssikre potensielle partnere basert på definerte evalueringskriterier. I denne fasen er vi opptatt av å forstå partnerens forretningsforståelse, refleksjonsevner, strategiske kompetanse, og operasjonell leveranseevne. Et vellykket samarbeid handler både om fag, kjemi og tall. 

VALG

Vi bistår våre oppdragsgivere i valg av riktig partner basert på definerte kriterier, sikrer nødvendig informasjon til de som ikke ble valgt, og bistår i oppstarten av et samarbeid for å sørge for at samarbeidet får en god start. 

 

Her finner du oss

Elect AS 
co/ ANFO
Arbinsgate 2 

0254 Oslo 

Org. nr: 921 750 978

Kontakt:   Knud Fahrendorff
Telefon:   952 83 101

Mail:  knud@elect.as

 
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2018 Elect A/S